Spletni nakup kartonski...

Kartonska embalaža, plastični zaboji in podobni artikli so nekaj, kar potrebuje vsako skladišče. Pri skladiščenju oziroma hrambi je izredno pomembno, na kakšen način jih shranimo, kako jih razporedimo, da naj najbolj ustrezajo tako iz vidika ustrezne hrambe za kakovost artikla, kot tudi iz logističnega vidika, da lahko izbrane artikle najdemo kar čim prej na čim bolj enostaven način. Pri hrambi artiklov je torej pomembno, na kakšen način hranimo artikle, poleg tega pa…