Ugriz klopa, anestetski učinek

Ugriza klopa ljudje ne čutimo , ker ima slina sposobnost onesposobljenja zaznave.

S tem lahko ugriz klopa postane težava. Ljudje se zanesemo na svoja čutila, ter temu primerno ravnamo. Velikokrat tudi podzavestno, saj nam to narekuje naša nezavedna reakcija . Gre za človekov obrambni sistem, ki je zelo sposoben, izjema je ugriz klopa ter drugi podobni primerih. Preprečitev je mogoča na več načinov. Najboljši so tisti, ki težavo zatremo v kali. Za začetek je dobro vedeti, kje se klop najbolj pogosto zadržuje. Njegov življenjski ciklus obsega obdobje prezimitve ter aktivno obdobje.  Pozimi se zadržuje v varnem zavetju listja ali kakšnega podobnega zaščitenega območja, uspešno prezimi takrat, ko se uspe zavarovati pred temperaturami pod nič stopinj Celzija. Aktivno življenje začne takrat, ko se temperatura dvigne nad pet stopinj Celzija. Časovno to pomeni zelo različna obdobja, v nekaterih primerih je ugriz klopa mogoč že meseca marca, na drugih območjih pa nevarnost začne mesec ali dva kasneje. Vsekakor pa se na to ne gre zanašati, saj je v skrajnih primerih čas lahko razpotegnjen preko celega leta.

Njegov življenjski ciklus se podaljša, če najde ustrezne življenjske pogoje, tipičen primer je hlev. Osebe, ki se zadržujejo v njem, lahko ugriz klopa prizadene tudi v času, ko so zunanje temperature izjemno nizke. Zato previdnost nikoli ni odveč. Pomaga predvsem preventiva, ko se gibljemo na njegovih življenjskih območjih. Preventiva obsega, da smo na ugriz klopa pripravljeni z ustrezno obleko in obutvijo ter pregledom po prihodu domov. Prvenstveno je potrebno pregledati predvsem kožo oziroma svoje telo, dobro pa je otresti, očistiti in pogledati oblačila in obutev.

Klop je lahko še vedno na oblačilih, prenese pa se lahko kamorkoli. Na človeka, ki je v prostoru prisoten direktno, ali ob prehodu na druga oblačila, ter v drugih primerih.

Ugriz klopa velja jemati skrajno resno z zaščito, zaščitnimi sredstvi ter cepljenjem.